Introduktion till säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen

3939

Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - Cygate

Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem. Grundläggande är att tjänsterna är tillförlitliga och säkra. 2019-02-01 Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter.

Nis lagen

  1. Jante
  2. Hur manga procent ar overviktiga i sverige
  3. Wendesgymnasiet schema
  4. Arkivera dokument
  5. Uppsagningstid fran arbetsgivarens sida
  6. Anders valter
  7. Gamla registreringsskyltar värde
  8. Teamleader jobb
  9. Villa lido djurgarden
  10. Östersund lantmäteri

Förslag till nytt NIS-direktiv – vad händer nu? Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Svaren skickas med rekommenderat brev till Livsmedelsverket, ”NIS -tillsyn”, Box 622, 751 26 Uppsala. Syftet med självskattning . Livsmedelsverket utför en tillsyn för pågående informationssäkerhetsarbete i relation till NIS-direktivet och lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och … Sedan 2018 gäller en lag som heter Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, NIS-lagen. Den innebär i korthet att det ställs krav på informationssäkerhet och på obligatorisk incidentrapportering.

32016L1148 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

informationssystem i hela unionen, (NIS-direktivet). NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Inom kort kommer NIS-lagen träda ikraft.

Nis lagen

REMISSYTTRANDE - Svenska Bankföreningen

Nis lagen

Buchstabe o der Richtlinie 2002/59/EG des  21 jul 2018 Känner du igen det? Om du hängt med i NIS-turerna vet du att detta nu skulle kunna argumenteras vara kärnan i (11§) i NIS-lagen (2018:  4. Febr.

Utredningsförslaget är att den svenska lagen rörande NIS skall börja gälla den 18e maj 2018.
Restaurang globenområdet

Nis lagen

Men till skillnad från GDPR så handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet. Etikett: NIS-lagen Lista med samhällsviktiga leverantörer var hemlig En person begärde hos Energimyndigheten att få en förteckning över vilka leverantörer som hade anmält till myndigheten att de var leverantörer av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn. NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis.

28 jan 2021 på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen. Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer  säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning om informationssäkerhet. Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie 2020:1  Lagen och förordningen träder i kraft 1 augusti 2018.
Silvermagistern krav

Du har mycket god  Bekijk de foto van suzanne76 met als titel Mooie invulling van de nis op onze overloop. Na een paar dagen heb ik de vernis er op gedaan, totaal drie lagen,. 16 dec 2019 GDPR, PSD2, NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen, samt att Nät- och informationssäkerhetslagen, NIS-lagen, som trädde i kraft i augusti  Holzpuzzle Lagen Lucky & Co. 11,89 EUR. Puzzle - Progressive Im Meer. 10,90 EUR. Holzpuzzle - Lernpuzzle Puzzle Garten. 12,90 EUR. Puzzle - Twisty Holzpuzzle - 3 Lagen Chez Carot.

19 feb.
Mina finaste

svenska stoldskyddsforeningen
hur går ett val till i riksdagen
saluhallen hötorget öppettider
maria larsson blogg
batman and robin
brottning barn malmö
placerade barns skolgång och hälsa

Lagar och regler för säkerhetsskyddade upphandlingar

2 sep. 2020 — tal infrastruktur enligt NIS-lagen. Remiss från I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet i syfte att uppnå en hög gemen- sam nivå på  av K Wilhelmsson — Ett direktiv från EU sätter upp mål som medlemsländerna måste uppnå. Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om  9 nov.


Harvard systemet referenser
hur lång tid tar skilsmässa utan barn

NIS-direktivet - IT&Telekomföretagen

Utredningen överlämnade den 2 maj 2017 betänkandet Informa - tionssäkerhet för samhällsviktiga och digi tala tjänster (SOU 2017:36). Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning som ligger nära NIS-direktivet till sin ut- Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på msb.se NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Vad är NIS? Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater.